مشاورین پایه


۱۱ آبان ۱۳۹۹ / ۱۳:۰۸:۰۶
۱۶۲

نکات کلیدی در مطالعه درس اجتماعی

نکات کلیدی در مطالعه درس اجتماعی:

الف) تاریخ:

دراین درس سعی کنید پس ازخواندن، مطالب را درذهن خود مجسم نموده وبیان کنید.درمرحله بعد از مباحث نمودار تهیه کرده ومراحل واتفاقات تاریخی را نکته وار درنمودار بنویسید.
نکته:برای یادگیری اسامی اماکن یا دوره های تاریخی ،میتوانید رمز گذاری کنید وبرای خود کلید واژه درست کنید .

ب)درس جغرافی:

برای یادگیری بهتر این درس باید از نقشه ونمودار استفاده کرد.تجسم نمودن مطالب هم به یادگیری کمک میکند.

ج )درس اجتماعی:

چون این درس به واقعیتهای زندگی روزمره میپردازد، برای یادگیری بهترمیتوان از مثالها وربط مطلب به نمونه های واقعی استفاده نمود.

برچسب‌های این مطلب:

مشاورین پایهبرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.