‼️منشور اخلاقی فضای مجازی‼️


۲۶ شهریور ۱۴۰۰ / ۱۰:۰۱:۴۹
۱۱۸


رفتار و منش هر یک ازافراد در فضای مجازی بخشی از شخصیت آنان را شکل می‌دهد.

‼️منشور اخلاقی فضای مجازی‼️

⭕️ آیا می دانید اخلاق سایبری چیست ؟ 

 ⚡️این روزها همه ما ملزم به استفاده از فضای مجازی برا‌ی برطرف کردن نیازهای روزمره مان هستیم و رفتار و منش هر یک ازافراد در فضای مجازی بخشی از شخصیت آنان را شکل می‌دهد.
👌 به این نوع اخلاق "اخلاق سایبری" می گویند.

⚡️ حال که فرزندانمان نیز در آموزش ها از فضای مجازی بهره می برند؛  انتظار می رود، هر فرد انسانی می بایست  به یکسری اصول و قواعد پایبند بوده ونسبت به رعایت آن اهتمام نماید.
💢برخی از بندهایی از این اصول و قواعد در قالب "منشور اخلاقی استفاده از فضای مجازی" به شرح ذیل است ، رعایت این اصول  جزو قوانین مدرسه  بوده وشاخصهایی از انضباط فرزندان و دانش آموزان  را تشکیل می دهد .

 🌼منشور اخلاقی استفاده از فضای مجازی در راستای اهداف تحصیلی:

 🌹تصویر  پروفایل با پوشش لباس فرم مدرسه ودرج نام ونام خانوادگی (زبان فارسی)
 🌹 استفاده از کلمات مناسب و متعارف
 🌹 حفظ شان و منزلت اساتید و معلمان محترم در مکالمات
 🌹 تاکید بر بیان مطالبی که در جهت اهداف تحصیلی باشد.
 🌹پرهیز از  گذاشتن مطالب غیر درسی
 🌹پرهیز از  نقل قول  مطالب غیر موثق
 🌹صادق وقابل اعتماد بودن
 🌹محافظت از حریم شخصی خود
 🌹احترام و محافظت از حریم شخصی دیگران 
 🌹  همکاری در برنامه های جمعی و فراگیر 
 🌹عدم تماس بی مورد وزمان نامناسب با معلمان وکارکنان مدرسه
 🌹انعکاس نظرات ودیدگاهها بارعایت احترام وادب
 🌹پیگیری امور تحصیلی در ساعات اداری و با خط تلفن مدرسه
 💢با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان از گوشی والدین استفاده می نمایید ، وارد اطلاعات خصوصی نشده ، مراقب باشید استفاده صحیح از گوشی نموده و  وقت را غنیمت شمارید.

💎 برای استفاده مناسب از فناوری های نوظهور از اصول اخلاقی مرسوم در جامعه خود بهره گیریم و قواعد اخلاقی جامعه را نقض نکنیم.
                 با تشکر 
 مدیر دبستان
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.