۹۹۱۳
۴۳

۰ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۳ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۸۵۵ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۵ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۴ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۱ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۰ (-- مشترک)

نتیجه ای یافت نشد.

مهارت‌هایی که کسب کرده‌ام

هنوز مهارتی ثبت ننموده‌ام...

کتاب‌هایی که خواندم

هنوز کتاب قابل عرضی نخوانده‌ام...!

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

ورزش‌های من

ورزشکار نیستم!

هنرهای من

هنر قابل عرضی ندارم!

درس دوازدهم: ک/گ/ل و اتصالات
فیلم حل تمرین صفحه ی 92
کلیپ درس دوازدهم فارسی هفتم
شعرخواهی گل و گل
فیلم قسمت سوم فصل 6 (3-6)
فیلم حل تمرین صفحه ی 75
تدریس انرژی فصل 8 قسمت 4
لغات درس چهارم (حرف ج)
درس هفتم پایه هفتم.آفلاین
تدریس فصل 3 بخش اول و دوم علوم هفتم
فیلم ص 25 کتاب

...