پرواز با بال کتاب


۲۱ مهر ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۴۹
۳۱۹


پروژه ی پرواز با بال کتاب با هدف آغاز کلاس های کتابخانه

پروژه ی پرواز با بال کتاب با هدف آغاز کلاس های کتابخانه در دوره ی یک برگزار شد.
در این پروژه هر کدام از کلاس های اول ،دوم و سوم فعالیت های از قبیل تصویر خوانی، بند نویسی ،تصویرگری و ساخت شخصیت های داستان  را به صورت گروهی انجام دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.