گارگاه مادر و دختر


۱۱ دی ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۱:۵۱
۴۱۸


کارگاه مادر و کودک با هدف تعامل و تسهیل رابطه مادر و دختری ​​​​​

کارگاه مادر و کودک با هدف تعامل و تسهیل رابطه مادر و دختری

فعالیت ۱: درست کردن کاردستی برف در زمستان (تقویت مهارت های حرکتی ظریف و دست ورزی)

فعالیت ۲ : ساخت بالن و پرواز آن (تقویت تفکر واگرا ، ایجاد فضای شاد و استفاده از مهارت های حرکتی درشت)چندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.