افزایش تمرکز

می خواهم متمرکزترشوم

پیام مشاور


۲۴ آبان ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۱۱
۲۶۶


با چه روش هایی میتوانم در هنگام مطالعه تمرکز خود را حفظ نموده ویا بیشتر کنم

سلام به دخترای تلاشگر کوثری

یکی از روش های موثر در افزایش تمرکز ومقابله با افکار مزاحم ،به تعویق انداختن آن تا زمان مواجهه است:

یعنی به جای این که مدام با افکار مزاحم همراه شوید وزمان مطالعه مفید خود راازدست بدهید، برای روبرو شدن با آنها نیز وقت 

اختصاص دهید وهمه تلاش خود رابکنید که درهمان زمان خاص، به آنها بپر دازید.

دراین روش گاهی شما کاملا بانوع افکار آشنا هستید وگاهی به صورت اتفاقی پیش می آیند،در هر دوصورت ،پس از اتمام زمان اختصاص داده شده،مکان خود را تغییر

ذاذه وبه کار دیگری مشغول شوید.

برچسب‌های این مطلب:

پیام مشاوربرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.