تمرکز

راهکارهای موثر درافزایش تمرکز

پیام مشاور


۰۲ آذر ۱۳۹۹ / ۱۲:۰۱:۱۶
۲۷۶

چگونه میتوانیم تمرکز خود را افزایش دهیم

باسلام وخداقوت به دختران عزیز وتلاشگر کوثری

همانگونه که میدانیم تمرکزیک توانایی اکتسابی بوده وبا تمرین وبه مرور زمان میتوان آنرا حفظ نموده وارتقاء داد.

ازطرف دیگر انجام یک کار با کیفیت مطلوب ودر زمان مناسب بسیار بهتر از انجام چندین کار به صورت نیمه تمام وناقص است.

نداشتن تمرکز علاوه بر اتلاف زمان انرژی ما رانیز به هدر میدهدوذهن  رااز حرکت درمسیر اصلی منحرف میکند

اگر قبل ازانجام هرکاری ابتداشرایط وخودمان را آماده نماییم،وهمه توجه را به کارمان معطوف کنیم، کمتر دچار پرش ذهن خواهیم شد.

این روش (تکنیک توقف) نام دارد.وبه مرور باعث میشود تا برای افکار هم برنامه ریزی داشته باشیم وبتوانیم آنرا مدیریت کنیم.

برچسب‌های این مطلب:

پیام مشاوربرای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.